کارجویان عزیز پس از ثبت رزومه برای ثبت نام در مرکز کاریابی جابین ایران با موسسه تماس حاصل فرمایید

موقعیت :

صفحه اصلی جستجوی رزومه کارجویان

جستجو در میان زرومه ها

کشور

جنسیت

سطح تخصص

نتایج جستجو

 • Mahboobeh Torfi

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | کوتاه مدت تمام وقت |

  1397-9-17

  میزان حقوق درخواستی : ریال2000000

 • مرضيه ايالتي

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-7-10

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • مهدي گل پور

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-7-3

  میزان حقوق درخواستی : ریال30000000

 • میلاد پارسا پور

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-5-13

  میزان حقوق درخواستی : ریال15000000

 • سمانه شیخلر

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | پاره وقت | پروژه ای |

  1397-4-2

  میزان حقوق درخواستی : حداقل اداره کار

 • شهاب سیدجلالی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1396-2-19

  میزان حقوق درخواستی : ریالریال 25000000