کارجویان عزیز پس از ثبت رزومه برای ثبت نام در مرکز کاریابی جابین ایران با موسسه تماس حاصل فرمایید

موقعیت :

صفحه اصلی جستجوی رزومه کارجویان

جستجو در میان زرومه ها

کشور

جنسیت

سطح تخصص

نتایج جستجو

 • امین محمدابراهیم زاده

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-7-25

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • فرشاد ابراهیمی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-6-7

  میزان حقوق درخواستی : ریال15000000

 • شکوفه کلانی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-4-3

  میزان حقوق درخواستی : ریال2000000