کارجویان عزیز پس از ثبت رزومه برای ثبت نام در مرکز کاریابی جابین ایران با موسسه تماس حاصل فرمایید

موقعیت :

صفحه اصلی جستجوی رزومه کارجویان

جستجو در میان زرومه ها

کشور

جنسیت

سطح تخصص

نتایج جستجو

 • سجاد طاهری نیا

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | کوتاه مدت تمام وقت | پاره وقت |

  1397-6-12

  میزان حقوق درخواستی : حداقل اداره کار

 • هاجر بیکلریان

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | کوتاه مدت تمام وقت | پاره وقت |

  1397-2-25

  میزان حقوق درخواستی :

 • یعقوبی امنه

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-2-23

  میزان حقوق درخواستی : حداقل اداره کار

 • مریم قائمی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: کوتاه مدت تمام وقت | پروژه ای |

  1396-3-22

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • فرشته فولادی

  نحوه های همکاری مورد تمایل:

  1395-12-25

  میزان حقوق درخواستی :