کارجویان عزیز پس از ثبت رزومه برای ثبت نام در مرکز کاریابی جابین ایران با موسسه تماس حاصل فرمایید

موقعیت :

صفحه اصلی جستجوی رزومه کارجویان

جستجو در میان زرومه ها

کشور

جنسیت

سطح تخصص

نتایج جستجو

 • مهراد رستمي

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | کوتاه مدت تمام وقت | پاره وقت | پروژه ای | دورکاری

  1397-10-25

  میزان حقوق درخواستی :

 • سعید عبدالمالکی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | کوتاه مدت تمام وقت | پاره وقت |

  1397-6-17

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • اصغر احمدی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | کوتاه مدت تمام وقت | پاره وقت |

  1397-6-26

  میزان حقوق درخواستی : حداقل اداره کار

 • محمدحسین اقدسی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | کوتاه مدت تمام وقت | پاره وقت |

  1397-3-1

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • نسترن مرادلو

  نحوه های همکاری مورد تمایل: کوتاه مدت تمام وقت | پروژه ای |

  1397-2-26

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • ارش حیدری

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | کوتاه مدت تمام وقت | پاره وقت | پروژه ای | دورکاری

  1396-11-2

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • محسن احمدی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1396-9-19

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • مهیار جهانی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | کوتاه مدت تمام وقت | پاره وقت | پروژه ای | دورکاری

  1396-5-8

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • مجتبی احمدی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: پروژه ای |

  1396-4-21

  میزان حقوق درخواستی : ریال