کارجویان عزیز پس از ثبت رزومه برای ثبت نام در مرکز کاریابی جابین ایران با موسسه تماس حاصل فرمایید

موقعیت :

صفحه اصلی جستجوی رزومه کارجویان

جستجو در میان زرومه ها

کشور

جنسیت

سطح تخصص

نتایج جستجو

 • mitra sadeghipour

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | کوتاه مدت تمام وقت |

  1398-2-1

  میزان حقوق درخواستی : ریال35000000

 • فرزاد افتخاری

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | پروژه ای |

  1397-9-15

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • فرید منشگر

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-3-29

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • لیلا سادات حاجی سید اسماعیل

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-2-15

  میزان حقوق درخواستی : ریال2000000

 • سیدحامد میرعظیمی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1396-9-17

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • جبارزارع راحله

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1396-6-15

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • مرضیه هاشم آبادی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | پروژه ای |

  1397-6-4

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • الهام سلطانی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1396-3-8

  میزان حقوق درخواستی : ریال30000000