کارجویان عزیز پس از ثبت رزومه برای ثبت نام در مرکز کاریابی جابین ایران با موسسه تماس حاصل فرمایید

موقعیت :

صفحه اصلی جستجوی رزومه کارجویان

جستجو در میان زرومه ها

کشور

جنسیت

سطح تخصص

نتایج جستجو

 • مدرسی مونا

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | پاره وقت |

  1397-10-19

  میزان حقوق درخواستی : ریال1500000

 • نفیسه ابراهیمیان

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-10-9

  میزان حقوق درخواستی : ریال15000000

 • نیما اجلالی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-10-6

  میزان حقوق درخواستی : ریال15000000

 • مهران منصوری

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-6-25

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • سمیرا خادمی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-6-17

  میزان حقوق درخواستی : حداقل اداره کار

 • فاطمه بهره مند

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-6-1

  میزان حقوق درخواستی : ریال130000

 • نادر محرابی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-5-21

  میزان حقوق درخواستی : حداقل اداره کار

 • سیدحسام الدین چاوشی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-5-2

  میزان حقوق درخواستی : ریال23000000

 • سبا نامدار

  نحوه های همکاری مورد تمایل: پاره وقت |

  1397-7-4

  میزان حقوق درخواستی : حداقل اداره کار