کارجویان عزیز پس از ثبت رزومه برای ثبت نام در مرکز کاریابی جابین ایران با موسسه تماس حاصل فرمایید

موقعیت :

صفحه اصلی جستجوی رزومه کارجویان

جستجو در میان زرومه ها

کشور

جنسیت

سطح تخصص

نتایج جستجو

 • حسام شوکتیان

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | پاره وقت |

  1397-9-5

  میزان حقوق درخواستی : ریال1500000

 • فاطمه رستمیان

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | کوتاه مدت تمام وقت |

  1397-8-12

  میزان حقوق درخواستی : حداقل اداره کار

 • نگار صفری

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-5-29

  میزان حقوق درخواستی : ریال2500000

 • رحیم قنبری

  نحوه های همکاری مورد تمایل: پاره وقت | پروژه ای |

  1397-5-17

  میزان حقوق درخواستی : ریال8500000

 • شهاب رویائی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: کوتاه مدت تمام وقت | پاره وقت |

  1396-5-12

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما