کارجویان عزیز پس از ثبت رزومه برای ثبت نام در مرکز کاریابی جابین ایران با موسسه تماس حاصل فرمایید

موقعیت :

صفحه اصلی جستجوی رزومه کارجویان

جستجو در میان زرومه ها

کشور

جنسیت

سطح تخصص

نتایج جستجو

 • حسینعلی اقامحمدی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | دورکاری

  1397-7-5

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • حسین مصلایی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: کوتاه مدت تمام وقت | پاره وقت |

  1397-5-2

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما