کارجویان عزیز پس از ثبت رزومه برای ثبت نام در مرکز کاریابی جابین ایران با موسسه تماس حاصل فرمایید

موقعیت :

صفحه اصلی جستجوی رزومه کارجویان

جستجو در میان زرومه ها

کشور

جنسیت

سطح تخصص

نتایج جستجو

 • زهرا طاهری

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | کوتاه مدت تمام وقت |

  1396-7-24

  میزان حقوق درخواستی : حداقل اداره کار

 • بابك داوري

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1396-2-16

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما