کارجویان عزیز پس از ثبت رزومه برای ثبت نام در مرکز کاریابی جابین ایران با موسسه تماس حاصل فرمایید

موقعیت :

صفحه اصلی جستجوی رزومه کارجویان

جستجو در میان زرومه ها

کشور

جنسیت

سطح تخصص

نتایج جستجو

 • الهام محمودی میمند

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | کوتاه مدت تمام وقت | پاره وقت |

  1397-3-30

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • حیدر موسی زاده

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1396-5-20

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما