کارجویان عزیز پس از ثبت رزومه برای ثبت نام در مرکز کاریابی جابین ایران با موسسه تماس حاصل فرمایید

موقعیت :

صفحه اصلی جستجوی رزومه کارجویان

جستجو در میان زرومه ها

کشور

جنسیت

سطح تخصص

نتایج جستجو

 • رئیسی نافچی راضیه

  نحوه های همکاری مورد تمایل: پاره وقت |

  1397-11-24

  میزان حقوق درخواستی : ریال700000

 • فائزه باقری ضیابری

  نحوه های همکاری مورد تمایل:

  1397-11-21

  میزان حقوق درخواستی :

 • سعیده پورجمعه

  نحوه های همکاری مورد تمایل: پاره وقت |

  1397-11-17

  میزان حقوق درخواستی : حداقل اداره کار

 • محمودنیا سپیده

  نحوه های همکاری مورد تمایل: پاره وقت |

  1397-11-17

  میزان حقوق درخواستی :

 • پویان مرشدی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-11-15

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • Kimia SAffari nejad

  نحوه های همکاری مورد تمایل:

  1397-11-12

  میزان حقوق درخواستی :

 • مرضیه نجفی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | کوتاه مدت تمام وقت | پاره وقت | پروژه ای |

  1397-11-24

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • سیده عادله موسوی لله رودی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: پاره وقت |

  1397-11-9

  میزان حقوق درخواستی : ریال1800000

 • Morteza ghadimi ghadimi

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-11-5

  میزان حقوق درخواستی : حداقل اداره کار