کارجویان عزیز پس از ثبت رزومه برای ثبت نام در مرکز کاریابی جابین ایران با موسسه تماس حاصل فرمایید

موقعیت :

صفحه اصلی جستجوی رزومه کارجویان

جستجو در میان زرومه ها

کشور

جنسیت

سطح تخصص

نتایج جستجو

 • mitra sadeghipour

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | کوتاه مدت تمام وقت |

  1398-2-1

  میزان حقوق درخواستی : ریال35000000

 • حسن آذری

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | کوتاه مدت تمام وقت |

  1398-1-31

  میزان حقوق درخواستی : حداقل اداره کار

 • محمد جعفری

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1398-1-31

  میزان حقوق درخواستی : ریال15000000

 • مریم حسینی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1398-1-31

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • محمد رضا شریفی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: پاره وقت |

  1398-1-31

  میزان حقوق درخواستی :

 • مجتبی خوش صفت

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | پروژه ای |

  1398-1-29

  میزان حقوق درخواستی :

 • saba mafi

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1398-1-27

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • مجيد تاجيك

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | کوتاه مدت تمام وقت | پاره وقت | پروژه ای |

  1398-1-26

  میزان حقوق درخواستی : ریال2000000

 • مجید زارع دستگردی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | کوتاه مدت تمام وقت | پاره وقت | دورکاری

  1398-1-24

  میزان حقوق درخواستی : حداقل اداره کار