کارجویان عزیز پس از ثبت رزومه برای ثبت نام در مرکز کاریابی جابین ایران با موسسه تماس حاصل فرمایید

موقعیت :

صفحه اصلی جستجوی رزومه کارجویان

جستجو در میان زرومه ها

کشور

جنسیت

سطح تخصص

نتایج جستجو

 • حامد فتحعلی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | پاره وقت | پروژه ای |

  1397-9-21

  میزان حقوق درخواستی :

 • محمد پاشاه

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | پاره وقت |

  1397-9-19

  میزان حقوق درخواستی : ریال30000000

 • پریا سهرابی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: پاره وقت |

  1397-9-18

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • Mahboobeh Torfi

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | کوتاه مدت تمام وقت |

  1397-9-17

  میزان حقوق درخواستی : ریال2000000

 • فرزاد افتخاری

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | پروژه ای |

  1397-9-15

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • فرید مسیب زاده

  نحوه های همکاری مورد تمایل: کوتاه مدت تمام وقت | پاره وقت | پروژه ای | دورکاری

  1397-9-9

  میزان حقوق درخواستی : حداقل اداره کار

 • حسام شوکتیان

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | پاره وقت |

  1397-9-5

  میزان حقوق درخواستی : ریال1500000

 • اسعد حسینی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-8-30

  میزان حقوق درخواستی : ریال

 • جابر سلطانی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-8-14

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما