کارجویان عزیز پس از ثبت رزومه برای ثبت نام در مرکز کاریابی جابین ایران با موسسه تماس حاصل فرمایید

جستجو در میان زرومه ها

کشور

جنسیت

سطح تخصص

۱) کلیک بر روی گزینه ثبت نام

۲) تکمیل فرم ثبت نام

۳) وارد کردن شماره همراه و کد فعال سازی ارسالی

۴)  پروفایل کاربری